Ponujamo začasne in občasne higiensko-sanitarne rešitve, ki so po udobju in vse bolj tudi po kakovosti enake prostorom v stavbah. Hkrati se nenehno trudimo biti okolju prijaznejši. Že vrsto let si postavljamo izzive, kako vključiti trajnostne procese v našo vrednostno verigo. Leto 2022 je pomenilo mejnik, saj smo začeli z vzpostavitvijo sistematičnega trajnostnega upravljanja. Pri tem naš pristop daleč presega ohranjanje virov in preprečevanje nastajanja odpadkov. Določili smo tri strateške stebre: Izdelke in storitve, Okolje in Zaposleni.

 

Izdelki in storitve

Izdelki in storitve

Za nas se trajnost začne z razvojem izdelkov in storitev. To velja za naša področja delovanja. Higieno, proizvodnjo ter raziskave in razvoj, ki smo jih uvrstili v ta strateški steber. Zaradi naše zavezanosti higieni pomembno prispevamo k zdravstveni preventivi – tudi v času pandemije COVID-19. Naše dolgoročne in trajnostne izdelke izdelujemo, recikliramo in obnavljamo sami. Našo proizvodnjo podpira raziskovalno-razvojna ekipa, ki optimizira obstoječe izdelke in storitve ter razvija pionirske nove rešitve za prihodnost.

Dejstva in številke
 • Servisa Godišnje 11.359.738 Storitev na leto
 • 314.717 Toaletnih kabin
 • 25.292 Kontejnerjev
 • > 20 let življenjske dobe

Okolje

Okolje

Zavedamo se, da naš poslovni model od nas zahteva pomemben prispevek k varovanju okolja. Zato vlagamo v učinkovite ukrepe za količinsko opredelitev in analizo našega okoljskega odtisa v vseh naših poslovnih dejavnostih. S skrbno uporabo virov in čistil ter odlaganjem odpadne vode v skladu z najvišjimi okoljskimi standardi ves čas želimo zmanjšati vplive naših dejanj.

Dejstva in številke
 • Servisa Godišnje 77.479.154 prevoženih kilometrov
 • 74.420 metričnih ton CO2
 • 210.443.700 L ČISTE VODE
 • 1.581.843.517 L Prihrankov VODE

Zaposleni

Zaposleni

Naši zaposleni s svojo delovno silo in motivacijo ustvarjajo osnovo za uspeh skupine TOI TOI & DIXI – tudi glede naših prizadevanj za trajnost. Dosledno upravljanje zdravja in varnosti je glavna prednostna naloga za zmanjšanje tveganja za zdravje in za nadaljnjo optimizacijo varnosti pri delu. Nenehno usposabljanje in strokovni razvoj v vseh oddelkih in enotah ter medsebojno spoštovanje, so osnova za hvaležno sodelovanje.

Dejstva in številke
 • 27 DRŽAV
 • 4.019 ZAPOSLENIH
 • 1.941 VOZNIKOV
 • POVPREČNA STAROST 44 LET

Prenesite kratko poročilo

Kratko poročilo o trajnostnem razvoju 2022

Z našim trenutnim kratkim poročilom o trajnosti vas želimo seznaniti s tem, kako trajnost zasidramo v podjetju, kateri trajnostni procesi in ukrepi so že vključeni v tri stebre ter s katerimi izzivi se trenutno soočamo in s katerimi se bomo soočali v prihodnosti.

Pokliči +386 2 230 28 00 Naroči Naroči Lokacija Lokacija