Pravilnik o zasebnosti

1. Pregled varstva podatkov

Splošne informacije

Ti podatki vam bodo zagotovili enostaven pregled nad tem, kaj se bo zgodilo z osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Izraz "osebni podatki" obsega vse podatke, ki jih je mogoče uporabiti za osebno identifikacijo. Za podrobne informacije o predmetu varstva podatkov se obrnite na našo Deklaracijo o varstvu podatkov, ki smo jo vključili pod to kopijo.

Snemanje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovorna stranka za evidentiranje podatkov na tej spletni strani (to je "upravljavec")?

Podatke na tej spletni strani obdeluje upravljavec spletnega mesta, katerega kontaktni podatki so na voljo v razdelku »Informacije, ki jih zahteva zakon« na tej spletni strani.

Kako zabeležimo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo zaradi vaše skupne rabe vaših podatkov z nami. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v naš kontaktni obrazec.

Druge podatke zabeležijo naši informacijski sistemi samodejno ali po tem, ko privolite v njegovo snemanje med obiskom vašega spletnega mesta. Ti podatki obsegajo predvsem tehnične informacije (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas dostopa do spletnega mesta). Ti podatki se samodejno zabeležijo, ko dostopate do tega spletnega mesta.

Za katere namene uporabljamo vaše podatke?

Del informacij je ustvarjen, da se zagotovi napaka brezplačno zagotavljanje spletne strani. Za analizo uporabniških vzorcev se lahko uporabijo drugi podatki.

Katere pravice imate v zvezi z informacijami?

Pravico imate, da kadarkoli prejmete informacije o viru, prejemnikih in namenih vaših arhiviranih osebnih podatkov, ne da bi vam bilo treba plačati pristojbine za takšna razkritja. Prav tako imate pravico zahtevati, da se vaši podatki poprave ali izkoreninijo. Če ste privolil v obdelavo podatkov, imate možnost, da to soglasje kadarkoli prekličete, kar vpliva na vse prihodnje obdelave podatkov. Poleg tega imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših podatkov omeji v določenih okoliščinah. Poleg tega imate pravico prijaviti pritožbo pri pristojni nadzorni agenciji.

Prosimo, ne oklevajte, da nas kadarkoli kontaktirate pod naslovom, razkritim v razdelku "Informacije, ki jih zahteva zakon" na tej spletni strani, če imate vprašanja o tem ali drugih vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov.

Orodja in orodja za analizo, ki jih zagotovijo tretje osebe

Obstaja možnost, da bodo vaši vzorci brskanja statistično analizirani ob obisku te spletne strani. Takšne analize se izvajajo predvsem s tem, kar imenujemo analitični programi.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih najdete v spodnji izjavi o varstvu podatkov.

2. Omrežja za gostovanje in dostavo vsebin (CDN)

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, so shranjeni na strežnikih gostitelja. Te lahko vključujejo ip naslove, zahteve za stike, metapodatke in komunikacije, podatke o pogodbi, kontaktne podatke, imena, dostop do spletnih strani in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za izpolnitev pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6, odstavek 1, točka b GDPR) ter v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naših spletnih storitev s strani strokovnega ponudnika (člen 6, odstavek 1, točka f GDPR).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje svojih obveznosti glede izvajanja in upoštevanje naših navodil v zvezi s takšnimi podatki.

Uporabljamo naslednje gostitelje:

TOI TOI & DIXI Group GmbH
Halskestraße 38, 40880 Ratingen Germany
www.toitoidixi.de

3. Splošne informacije in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci te spletne strani in njegovih strani varovanje vaših osebnih podatkov jemljejo zelo resno. Zato vaše osebne podatke obravnavamo kot zaupne podatke in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to deklaracijo o varstvu podatkov.

Kadar koli uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki obsegajo podatke, ki se lahko uporabijo za osebno identifikacijo. V tej deklaraciji o varstvu podatkov je pojasnjeno, za katere podatke zbiramo, kot tudi za namene, za katere uporabljamo te podatke. Prav tako pojasnjuje, kako in za kakšen namen se zbirajo informacije.

S tem vam svetujemo, da je prenos podatkov prek interneta (torej prek elektronskih komunikacij) lahko podložen varnostnim vrzelim. Podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoče popolnoma zaščititi.

Informacije o odgovorni stranki (imenovani "upravljavec" v GDPR)

Upravljavec za obdelavo podatkov na tej spletni strani je:

 

ADCO & DIXI varovanje okolja, d.o.o.

Meljska cesta 103, 2000 MARIBOR, SLOVENIJA

www.dixi-wc.si

00386 (0)2 23 02 800
info@dixi-wc.si

Upravljavec je fizična oseba ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov (npr. imena, e-poštni naslovi itd.).

Trajanje shranjevanja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno bolj specifično obdobje shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler namen, za katerega so bili zbrani, ne bo več veljal. Če uvedete utemeljeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. obdobja za zadrževanje davčnega ali trgovinskega prava); v slednjem primeru bo izbris po tem, ko ti razlogi prenehajo veljati.

Informacije o prenosu podatkov v ZDA

Naša spletna stran uporablja predvsem orodja podjetij s sedežem v ZDA. Ko so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na strežnike teh podjetij v ZDA. Moramo iskati, da ZDA niso varna tretja država v smislu zakonodaje EU o varstvu podatkov. Podjetja ZDA morajo varnostnim organom izdajati osebne podatke, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko ukrepali proti temu. Zato ni mogoče izključiti možnosti, da lahko organi ZDA (npr. tajne službe) obdelujejo, ovrednotijo in trajno hranijo vaše podatke na strežnikih ZDA za namene spremljanja.  Nimamo vpliva na te dejavnosti obdelave.

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Širok nabor transakcij obdelave podatkov je mogoč le ob upoštevanju vašega izrecnega soglasja. Kadarkoli lahko prekličete tudi privolitev, ki ste nam jo že dali. To ne posega v zakonitost zbiranja podatkov, ki se je zgodilo pred preklicem.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih; pravico do ugovora neposrednega oglaševanja (člen 21 GDPR)

V PRIMERU OBDELAVE PODATKOV NA PODLAGI 6. ČLENA, ODSTAVEK 1, TOČKA E ALI F GDPR IMATE PRAVICO KADARKOLI UGOVARJATI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA EDINSTVENEGA POLOŽAJA. TO VELJA TUDI ZA VSE PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. ZA DOLOČITEV PRAVNE PODLAGE, NA KATERI TEMELJI VSAKA OBDELAVA PODATKOV, SE POSVETUJTE S TO IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. Če zapišete ugovor, vaših prizadetih osebnih podatkov ne bomo več obdelovale, razen če smo v položaju, da predstavimo prepričljivo zaščito, ki je vredna razlogov za obdelavo vaših podatkov, ki odtehtajo vaše interese, pravice in svoboščine ali če je namen obdelave zahteva, uveljavljanje ali obramba pravnih pravic (ugovor v skladu s členom 21, odstavek 1 GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZARADI NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA, IMATE PRAVICO KADARKOLI UGOVARJATI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, KI SO PRIZADETI ZA NAMENE TAKŠNEGA OGLAŠEVANJA. TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE V OBSEGU, V SKLADU S TEM, DA JE POVEZANI S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE BOSTE UGOVARJALI, SE VAŠI OSEBNI PODATKI NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21, ODSTAVEK 2 GDPR).

Pravica do prijave pri pristojni nadzorni agenciji

V primeru kršitev GDPR imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico prijaviti pritožbo pri nadzorni agenciji, zlasti v državi članici, v kateri običajno vzdržujejo stalno prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve. Pravica do prijave pritožbe velja ne glede na vse druge upravne ali sodne postopke, ki so na voljo kot pravni postopki.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate zahtevati, da predamo vse podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali da izpolnimo pogodbo, predamo vam ali tretji osebi v pogosto uporabljeni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to opravljeno le, če je tehnično izvedljivo.

Šifriranje SSL in/ali TLS

Zaradi varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupnih vsebin, kot so nabavni nalogi ali poizvedbe, ki nam jih posredujete kot operaterja spletnega mesta, to spletno mesto uporablja bodisi SSL bodisi program za šifriranje TLS. Šifrirano povezavo prepoznate tako, da preverite, ali naslovna vrstica brskalnika preklopi iz »http://« v »https://« in tudi po videzu ikone zaklepanja v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, ne morejo brati tretje osebe.

Informacije o, popravek in izkoreninjenje podatkov

V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico, da kadarkoli zahtevate informacije o vaših arhiviranih osebnih podatkih, njihovem viru in prejemnikih ter o namenu obdelave vaših podatkov. Morda imate tudi pravico, da vaše podatke popravite ali izkoreninite. Če imate vprašanja o tej temi ali drugih vprašanjih o osebnih podatkih, se ne oklevajte, da nas kadarkoli kontaktirate na naslovu, ki je na voljo v razdelku "Informacije, ki jih zahteva zakon."

 

Pravica do omejitev obdelave zahtev

Imate pravico zahtevati uvedbo omejitev v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Če želite to storiti, nas lahko kadarkoli kontaktirate na naslovu, ki je na voljo v razdelku »Informacije, ki jih zahteva zakon«. Pravica zahtevati omejitev obdelave velja v naslednjih primerih:

 • V primeru, da bi morali izpodbijati pravilnost vaših podatkov, ki jih arhiviramo, bomo običajno potrebovali nekaj časa za preverjanje te trditve. V času, ko ta preiskava poteka, imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov opravljena na nezakonit način, imate možnost zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov zaradi zahtevka za izkoreninjenje teh podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več in jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih pravic, imate pravico zahtevati omejevanje obdelave vaših osebnih podatkov namesto njegovega izkoreninjenja.
 • Če ste v skladu s členom 21, odstavek 1 GDPR ugovarjali, bo treba vaše pravice in naše pravice tehtati drug proti drugemu. Dokler ni bilo ugotovljeno, čigavi interesi prevladujejo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo vaših osebnih podatkov, se ti podatki – z izjemo njihovega arhiviranja – lahko obdelujejo samo pod pogojem, da se vaše soglasje ali zahteva, uveljavlja ali brani pravne pravice ali varuje pravice drugih fizičnih oseb ali pravnih oseb ali iz pomembnih razlogov javnega interesa, ki jih navaja Evropska unija ali država članica EU.

Zavrnitev nezaželenih e-poštnih sporočil

S tem nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v povezavi z obveznimi podatki, ki jih je treba navesti v razdelku "Informacije, ki jih zahteva zakon", da nam pošljejo promocijsko in informacijsko gradivo, ki ga nismo izrecno zahtevali. Upravljavci te spletne strani in njegovih strani si pridržujeta izrecno pravico do pravnega ukrepanja v primeru neželenega pošiljanja promocijskih informacij, na primer prek SPAM sporočil.

4. Beleženje podatkov na tej spletni strani

Piškotke

Naše spletne strani in strani uporabljajo tisto, kar industrija imenuje »piškotki«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki ne povzročajo nobenih poškodb vaše naprave. Začasno so shranjeni za čas trajanja seje (piškotki seje) ali pa so trajno arhivirani v vaši napravi (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo, ko končate obisk. Trajni piškotki ostanejo arhivirani v napravi, dokler jih aktivno ne izbrišete ali pa jih vaš spletni brskalnik samodejno izkorenini.

V nekaterih primerih je možno, da se piškotki tretjih oseb shranijo v vašo napravo, ko vnesete naše spletno mesto (piškotki tretjih oseb). Ti piškotki vam ali nam omogočajo, da izkoristite določene storitve, ki jih ponuja tretja oseba (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično bistveni, saj določene funkcije spletnih strani ne bi delovale v odsotnosti piškotkov (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Namen drugih piškotkov je lahko analiza uporabniških vzorcev ali prikaz promocijskih sporočil.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje elektronskih komunikacijskih transakcij (potrebni piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite uporabljati (funkcionalni piškotki, Npr. za funkcijo košarice) ali one, potrebne za optimizacijo spletne strani - lokacije (npr. piškotki, ki omogočajo merljiv vpogled v spletno občinstvo), se shranijo na podlagi člena 6, odstavek 1, točka f GDPR, razen če je navedena drugačna pravna podlaga. Operater spletne strani ima upravičen interes za shranjevanje piškotkov, da zagotovi tehnično napako brezplačno in optimizirano zagotavljanje storitev operaterja. Če je bilo zahtevano vaše soglasje za shranjevanje piškotkov, se zadevni piškotki shranijo izključno na podlagi pridobljenega soglasja (člen 6, odstavek1 , točka a GDPR); se lahko to soglasje kadar koli prekliče.

Imate možnost, da nastavite brskalnik na tak način, da boste obveščeni kadarkoli, ko se piškotki namestijo in dovolite sprejemanje piškotkov le v določenih primerih. Prav tako lahko izključite sprejemanje piškotkov v določenih primerih ali na splošno ali aktivirate funkcijo brisanja za samodejno izkoreninjenje piškotkov, ko se brskalnik zapre. Če so piškotki deaktivirani, so funkcije tega spletnega mesta morda omejene.

V primeru uporabe piškotkov tretjih oseb ali če se piškotki uporabljajo v analitične namene, vas bomo ločeno obvestili v povezavi s tem Pravilnikom o varstvu podatkov in če je ustrezno, zaprosili za vaše soglasje.

Soglasje o piškotkih z Usercentrics

Ta spletna stran uporablja tehnologijo soglasja za piškotke Usercentrics za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov na vaši napravi ali za uporabo posebnih tehnologij, in za dokumentiranje prejšnjega na način, skladen z varstvom podatkov. Stranka, ki ponuja to tehnologijo, je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Nemčija, spletna stran: https://usercentrics.com/ (v nadaljevanju "Usercentrics").

Kadarkoli obiščete našo spletno stran, bodo naslednji osebni podatki preneseni v Usercentrics:

 • Vaša izjava(-e) o soglasju ali preklic(-e) vaše izjave(-e) o soglasju
 • Vaš IP naslov
 • Informacije o brskalniku
 • Informacije o napravi
 • Datum in ura, ko ste obiskali našo spletno stran

Poleg tega uporabnik shranjuje piškotek v vašem brskalniku, da lahko vaš(-e) izjavo(-e) o soglasju ali kakršne koli preklice prej. Podatki, ki so zabeleženi na ta način, se shranijo, dokler nas ne prosite, da jih izkoreninimo, izbrišemo Piškotek Usercentrics ali dokler namen za arhiviranje podatkov ne obstaja več. To ne posega v obvezna pravna obdobja zadrževanja.

Usercentrics uporablja piškotke za pridobitev izjav o soglasju, ki jih določa zakon. Pravna podlaga za uporabo specifičnih tehnologij je člen 6, odstavek 1, točka 1 c GDPR.

Pogodba o obdelavi podatkov

Naše podjetje je opravilo pogodbo o obdelavi podatkov z Usercentrics. To je sporazum, ki ga določa zakonodaja o varstvu zasebnosti podatkov, ki jamči, da Usercentrics obdeluje vse osebne podatke naših obiskovalcev spletnega mesta izključno v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

Datoteke dnevnika strežnika

Ponudnik te spletne strani in njegovih strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovane datoteke dnevnika strežnikov, ki nam jih vaš brskalnik samodejno sporoči. Informacije zajemajo:

 • Vrsta in različica brskalnika, ki se uporabljata
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL napotitve
 • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
 • Čas preiskave strežnika
 • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki so zabeleženi na podlagi člena 6, odstavek 1, točka f GDPR. Operater spletne strani ima upravičen interes za tehnično napako brez udobja in optimizacijo spletne strani operaterja. Da bi to dosegli, je treba zabeležiti datoteke dnevnika strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam poizvedbe posredujete prek našega kontaktnega obrazca, bomo informacije, ki so na voljo v kontaktnem obrazcu, in vse kontaktne podatke, ki jih bomo v tem obrazcu predložili, shranili, da bomo lahko ravnali z vašo preiskavo in v primeru, da bomo imeli dodatna vprašanja. Teh podatkov ne bomo delili brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6, odstavek 1, točka b GDPR, če je vaša zahteva povezana z izvedbo pogodbe ali če je potrebno izvesti predpogodbene ukrepe. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo zahtev, naslovljenih na nas (člen 6, odstavek 1, točka f GDPR) ali na vašem sporazumu (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR), če je to zahtevano.

Podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler nas ne prosite, da izkoreninimo podatke, prekličemo vaše soglasje za arhiviranje podatkov ali če namen, za katerega se podatki arhivira, ne obstaja več (npr. po zaključku našega odgovora na vaše povpraševanje). To ne posega v obvezne zakonske določbe – zlasti obdobja zadrževanja.

 

Zahteva po e-pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo zahtevo, vključno z vsemi izsledki osebnih podatkov (ime, zahteva), shranili in obdelali z namenom obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne prenašamo brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6, odstavek 1, točka b GDPR, če je vaša preiskava povezana z izpolnitev pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih se podatki obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa za učinkovito obravnavanje poizvedb, ki so nam bile predložene (6. člen, odstavek 1, točka f GDPR) ali na podlagi vašega soglasja (6. člen, odstavek 1, točka a GDPR), če je bila pridobljena.

Podatki, ki ste nam jih poslali prek kontaktnih zahtev, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate, da izbrišemo, prekličemo vaše soglasje za shranjevanje ali namen za zamujanje podatkov (npr. po zaključku vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko predpisane obdobij zadrževanja - še vedno niso v veljavi.

Friendly Captcha

Na naši spletni strani uporabljamo storitev "Friendly Captcha". Upravlja jo Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee.
Orodje se uporablja za preprečevanje avtomatiziranih in zlorabljajočih zahtevkov tako imenovanih "botov". Friendly Captcha nato vzpostavi povezavo med končno napravo obiskovalca in strežniki Friendly Captcha, da od tam prejme računsko nalogo. Obiskovalčeva naprava reši izračun in pošlje rezultat nazaj v naš spletni strežnik. Strežnik se prek vmesnika poveže s strežnikom Friendly Captcha in prejme odgovor, ki navaja, ali je končna naprava pravilno rešila uganko.
Friendly Captcha v zgornjem postopku obdela in shrani naslednje podatke:

 • Anonimiziran naslov IP računalnika, ki je poslal zahtevo.
 • Informacije o uporabljenem brskalniku in operacijskem sistemu.
 • Anonimiziran števec na naslov IP za nadzor kriptografskih nalog
 • spletna stran, s katere je bil opravljen dostop (tako imenovani URL refererja)

Podatki se uporabljajo za zaščito pred botami.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakoniti interes v smislu člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1) p. 1 lit. f GDPR za preprečevanje zlorabe dostopa ali napadov z neželeno pošto s strani botov. Če se osebni podatki obdelajo pri uporabi prijazne kode Captcha, se izbrišejo po 30 dneh.
Več informacij je na voljo na spletni strani friendlycaptcha.com/de/privacy.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije spletne analitične storitve Google Analytics. Ponudnik te storitve je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics operaterju spletnega mesta omogoča analizo vzorcev vedenja obiskovalcev spletnega mesta. V ta namen operater spletnega mesta prejme različne uporabniške podatke, kot so dostopne strani, čas, porabljen na strani, izkoriščeni operacijski sistem in izvor uporabnika. Google lahko te podatke utrdi v profilu, ki je dodeljen ustreznemu uporabniku ali uporabnikovi napravi.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namene analize vzorcev vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtisi naprave). Spletna stran uporablja informacije, ki jih je posnel Google, se praviloma prenese na Googlov strežnik v Združenih državah Amerike, kjer je shranjen.

To analitično orodje se uporablja na podlagi člena 6, odstavek 1, točka f GDPR. Upravljavec te spletne strani ima upravičen interes za analizo uporabniških vzorcev za optimizacijo obeh, storitev, ki se ponujajo na spletu in oglaševalske dejavnosti operaterja. Če je bila zahtevana ustrezna pogodba (npr. sporazum o shranjevanju piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 (1) uredbe o varstvu podatkov; sporazum lahko kadar koli prekliče.

IP anonimizacija

Na tej spletni strani smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. Zato bo Google vaš IP naslov okrajšal v državah članicah Evropske unije ali drugih državah, ki so ratificirale Konvencijo o Evropskem gospodarskem prostoru pred posredovanjem v Združene države Amerike. Celoten IP naslov bo prenesti na enega od Googlovih strežnikov v Združenih državah Amerike in tam skrajšan le v izjemnih primerih. V imenu upravljavca tega spletnega mesta Google te informacije uporabi za analizo vaše uporabe tega spletnega mesta za ustvarjanje poročil o dejavnostih spletnega mesta in za zagotovitev drugih storitev upravljavcu tega spletnega mesta, ki so povezane z uporabo spletnega mesta in interneta. IP naslov, ki se pošlje v povezavi z Google Analytics iz vašega brskalnika, se ne bo združil z drugimi podatki, ki jih ima Google.

Obdobje arhiviranja

Podatki o ravni uporabnika ali incidenta, ki jih Google shrani, povezani s piškotki, ID-ji uporabnikov ali id-ji za oglaševanje (npr. piškotki DoubleClick, ID oglaševanja Android) bodo anonimizirani ali izbrisani po 24  mesecih. Za podrobnosti kliknite naslednjo povezavo:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Vtičnik brskalnika

Snemanje in obdelavo podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo pod naslednjo povezavo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Če želite več informacij o obdelavi uporabniških podatkov v storitvi Google Analytics, se obrnite na Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Obdelava pogodbenih podatkov

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov, s pomočjo katere bomo v celoti izvajali stroge evropske predpise o varstvu podatkov pri uporabi storitve Google Analytics.

Demografski parametri, ki jih zagotavlja Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo »demografske značilnosti« storitve Google Analytics, da bi lahko prikazovalo oglase, združljive z obiskom spletnega mesta v oglaševalski mreži Google. To omogoča, da se ustvarijo poročila, ki vsebujejo informacije o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletne strani. Viri teh informacij so oglaševanje, povezano z interesi, s strani Googla, kot tudi podatki o obiskovalcih, ki jih pridobijo ponudniki tretjih oseb. Teh podatkov ni mogoče dodeliti določenemu posamezniku. To funkcijo lahko kadarkoli deaktivirate tako, da spremenite ustrezne nastavitve za oglaševanje v Google računu ali pa na splošno prepovete snemanje podatkov v storitvi Google Analytics, kot je pojasnjeno v razdelku "Ugovor zapisovanja podatkov".

Googlova optimizacija

Google Optimize je spletna storitev za analizo in optimizacijo. S storitvijo Google Optimize povečamo privlačnost, vsebino in funkcionalnost naše spletne strani z igranjem novih funkcij in vsebin na odstotek naših uporabnikov in statistično ocenimo spremembo uporabe. Pri tem operater spletne strani prejme različne podatke o uporabi, kot so pogledi strani, dolžina bivanja, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Te podatke lahko Google povzame v profilu, ki je dodeljen ustreznemu uporabniku ali njegovi končni napravi.

Obdelava podatkov temelji na členu 6 (1) uredbe o varstvu podatkov, vašem soglasju. Soglasje se lahko kadar koli prekliče.

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov za izvajanje strogih evropskih predpisov o varstvu podatkov.

Brisanje podatkov na ravni uporabnika in dogodka, povezanih s piškotki, identifikatorji za uporabnike (npr. ID uporabnika) i ID-i za reklame (npr. DoubleClick piškotki, Android advertising ID, IDFA [Apple identifikator za oglaševalce]) bo potekalo najpozneje 38 mesecev od njihovega zbiranja ali prej, v primeru da ti podatki ne bi bili potrebni za izpolnitev namena.

Google Ads

Operater spletnega mesta uporablja Google Ads. Google Ads je spletni promocijski program Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogoča prikazovanje oglasov v Googlovem iskalniku ali na spletnih mestih tretjih oseb, če uporabnik vnese določene iskalne izraze v Google (ciljanje na ključne besede). Ciljne oglase lahko postavite tudi na podlagi uporabniških podatkov, ki jih ima Google v lasti (npr. podatki o lokaciji in interesi; ciljanje ciljne skupine). Kot operater spletnega mesta lahko te podatke analiziramo kvantitativno, na primer z analizo, kateri iskalni izrazi so povzročili prikaz naših oglasov in koliko oglasov je privedlo do ustreznih klikov.

Uporaba Google Ads temelji na členu 6, odstavek 1, točka et GDPR. Operater spletne strani ima upravičen interes, da čim bolj učinkovito trženje storitev in izdelkov operaterja.

Google sledenje konverzijam

To spletno mesto uporablja Google Sledenje konverzijam. Ponudnik te storitve je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko prepoznamo, ali je uporabnik dokončal določena dejanja. Na primer, lahko analiziramo, kako pogosto so bili klikani gumbi na naši spletni strani in kateri izdelki so pregledani ali kupljeni s posebno frekvenco. Namen teh informacij je selitev statistike konverzij. Izvemo, koliko uporabnikov je kliknilo na naše oglase in katera dejanja so dokončali. Ne prejmemo nobenih informacij, ki bi nam omogočile osebno identifikacijo uporabnikov. Google kot tak uporablja piškotke ali primerljive tehnologije za prepoznavanje za namene identifikacije.

Google Sledenje konverzijam uporabljamo na podlagi člena 6, odstavek 1, točka et GDPR. Upravljavec spletne strani ima upravičen interes za analizo uporabniških vzorcev z namenom optimizacije obeh, spletne predstavitve operaterja in oglaševanja. Če je bila zahtevana zadevna izjava o soglasju (npr. v zvezi s shranjevanjem piškotkov), se obdelava začne izključno na podlagi člena 6, odstavek 1, dano soglasje se lahko kadar koli prekliče.

Če želite več informacij o Googlovem sledenju konverzijam, preglejte Googlov pravilnik o varstvu podatkov na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

7. Vtičniki in orodja

YouTube

To spletno mesto vdela videoposnetke spletne strani YouTube. Operater spletne strani je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Če obiščete stran na tem spletnem mestu, v katero je bil vdelan YouTube, bo vzpostavljena povezava s strežniki YouTube. Zato bo strežnik YouTube obveščen, katere od naših strani ste obiskali.

Poleg tega bo YouTube lahko v vašo napravo ali primerljive tehnologije za prepoznavanje (npr. odtis prstnih odtisov naprave) vstavil različne piškotke. Na ta način bo YouTube lahko pridobil informacije o obiskovalcih te spletne strani. Med drugim bodo te informacije uporabljene za ustvarjanje video statistike, da bi izboljšali prijaznost uporabnika spletnega mesta in preprečili poskuse goljufij.

Če ste med obiskom naše strani prijavljeni v svoj račun v YouTube, omogočite YouTube, da neposredno dodeli vzorce brskanja vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa v YouTube.

Uporaba YouTube temelji na našem interesu, da naše spletne vsebine predstavimo na privlačen način. V skladu s členom 6, odstavek 1, točka f GDPR je to upravičen interes. Če je bil zahtevan ustrezen sporazum, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6, odstavek 1, točka a GDPR, uredbe o varstvu podatkov; sporazum lahko kadar koli prekliče.

Če želite več informacij o tem, kako YouTube ravna z uporabniškimi podatki, si oglejte Pravilnik o zasebnosti podatkov v YouTube pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Zemljevidi

To spletno mesto uporablja storitev preslikave Google Zemljevidi. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Če želite omogočiti uporabo funkcij Google Zemljevidov, morate shraniti vaš IP naslov. Praviloma se ti podatki prenesejo na enega od Googlovih strežnikov v Združenih državah Amerike, kjer so arhivirani. Upravljavec te spletne strani nima nadzora nad prenosom podatkov.

Google Zemljevide uporabljamo za predstavitev naših spletnih vsebin na privlačen način in za enostavno iskanje lokacij, razkritih na naši spletni strani. To pomeni upravičen interes, kot je opredeljen v členu 6, odstavek 1, točka f GDPR. Če je bila pridobljena zadevna izjava o soglasju, se podatki obdelujejo izključno na podlagi člena 6, odstavek 1, točka a GDPR. Ta izjava o soglasju se lahko kadar koli prekliče.

Če želite več informacij o obdelavi uporabniških podatkov, si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Microsoft Office 365

Uporabljamo Microsoft Office 365 aplikacije Teams, Exchange Online, SharePoint Online in OneDrive. Ponudnik te storitve je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA. Za podrobnosti o obdelavi podatkov glejte Microsoftov pravilnik o zasebnosti: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Microsoft Office 365 je platforma za produktivnost in izmenjavo za posamezne uporabnike, ekipe, skupnosti in omrežja, ki jih je mogoče uporabiti v organizacijskih enotah. Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Na zahtevo vam bomo z veseljem zagotovili kopijo.

Sklenili smo pogodbo o obdelavi podatkov s ponudnikom Microsoft Office 365 aplikacij in v celoti izvajali stroge določbe evropskih agencij za varstvo podatkov pri uporabi aplikacij Microsoft Office.

Uporabljena konferenčna orodja

Uporabljamo naslednja konferenčna orodja:

Microsoft Teams

Uporabljamo Microsoft Teams. Ponudnik je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA. Podrobnosti o obdelavi podatkov najdete v pravilniku o zasebnosti za Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Izvršitev pogodbenega sporazuma o obdelavi podatkov

Z Microsoftom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov o izvajanju strogih evropskih predpisov o varstvu podatkov v celoti pri uporabi Microsoft Teams.

Pokliči +386 2 230 28 00 Naroči Naroči Lokacija Lokacija