ISKRENI, ZANESLJIVI, PRISTNI

Za nas skladnost pomeni več kot le spoštovanje pravil in predpisov. ADCO & DIXI predstavlja zaupanja vredno blagovno znamko z visokimi standardi kakovosti. Odgovorno ravnanje in vrednote, kot so poštenost, zanesljivost in pristnost, so za nas nekaj samoumevnega in so osnova za vsakodnevno zaupanje naših strank in poslovnih partnerjev. Prevzemanje odgovornosti pomeni tudi zakonito ravnanje. Integriteta naših poslovnih dejavnosti je za nas zelo pomembna. Ne sprejemamo nobenih poslov, ki kršijo pravila.

KODEKS VEDENJA

Naša korporativna načela skladnosti so določena v našem kodeksu ravnanja. Če obstajajo kakršni koli pomisleki, ali določeno ravnanje ali okoliščine pri ADCO & DIXI morda kršijo določila kodeksa ravnanja, druge politike ali celo zakonodajo, je treba te pomisleke glede skladnosti obravnavati pravočasno. To nam daje možnost, da morebitne težave ustrezno obravnavamo in preprečimo resno škodo podjetju in zaposlenim.

SPOROČITE NAM!

Našim zaposlenim, pa tudi našim strankam, dobaviteljem in drugim poslovnim partnerjem omogočamo uporabo storitve »Sporočite nam!«, da bi opozorili na morebitne kršitve skladnosti. Na ta način lahko poročate po vsem svetu in 24 ur na dan – varno, zaupno in po želji popolnoma anonimno. Možnost »Sporočite nam! Whistleblower System« je treba uporabljati odgovorno. Posredovati je treba le tiste informacije, za katere žvižgač meni, da so točne po njegovem najboljšem vedenju in prepričanju. Lažne obtožbe ali zavajajoče informacije tukaj nimajo mesta.

SPOROČITE NAM! UPORABA NA SPLETU

Telefonska linija za skladnost:

+49 2102 9538001*

*Sporočila lahko pustite v katerem koli jeziku.

Pokliči +386 2 230 28 00 Naroči Naroči Lokacija Lokacija