Politika zasebnosti

ADCO & DIXI, varovanje okolja d.o.o., Meljska cesta 103, 2000 Maribor (v nadaljevanju tudi »mi«)

Ta politika zasebnosti podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob naročilu storitev oz. izdelkov, ki jih nudimo

  1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, e-poštnim naslovom, ali drugimi identifikatorji.

  1. Katere osebne podatke zbiramo?

Ob naročilu storitev ali izdelkov od vas za sklenitev in izpolnitev pogodbe oz. naročila pridobimo vaše osebno ime, naslov, email naslov in telefonsko številko.

  1. Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, za katerega so bili posredovani. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo AK sledila vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov.

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za sklenitev in izvajanje pogodbe, tj. za zagotovitev naročenih storitev oz. izdelkov ter obveščanje o dodatnih podrobnostih omenjenih storitev, morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih, navodilih za uporabo storitev oz. izdelkov, za posredovanje informacij v povezavi z našimi storitvami.

Vaše osebne podatke bomo razkrili zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bomo zagotovili, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi:

Zunanji ponudniki storitev

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. Osebne podatke lahko na primer posredujemo izvajalcem za gostitev naše podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev ipd. Zunanjim ponudnikom storitev bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov ne bodo smeli uporabljati v nobene druge namene. Zunanji ponudniki storitev so pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Poslovni prenosi

V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.

Javni organi

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. Odzvali se bomo na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

  1. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico do ugovora obdelave in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: Imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

(a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: Če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

  1. Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Kot naročnik storitev oz. izdelkov imate pravico da preverite ali obdelujemo osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo (v tem primeru vam jih bomo posredovali v obliki PDF dokumenta, ki je strojno berljiv). Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov info@dixi-wc.si. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba  odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

  1. Hramba

Osebne podatke, ki smo jih prejeli od vas hranimo do 12 mesecev po poslanem zadnjem sporočilu oz. zaključka naročila (izpolnitve pogodbe). Podatke na izdanih računih hranimo 10 let od izdaje računa oz. skladno z veljavno zakonodajo.

  1. Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@dixi-wc.si.

 

Maribor, 10. 5. 2021                                                                                    

Direktor

Boris Volmajer

 

Zadnja sprememba: 10.5.2021

Pokliči +386 2 230 28 00 Naroči Naroči Lokacija Lokacija